Voorwoord

Voorzitter


Jelle
Beemsterboer

‘Voor De Kop Werkt! is 2018 een jaar geweest dat in het teken heeft gestaan van voorbereiding. Achter de schermen wordt veel vooruitgang geboekt, vooruitgang die in de praktijk nog niet direct zichtbaar is.

In Nederland kost ruimtelijke ontwikkeling voorbereidingstijd, zeker als we kijken naar de verschillende beeldbepalende projecten waarmee De Kop Werkt! bijdraagt aan de toekomst van de Kop van Noord-Holland. Denk bijvoorbeeld aan het opknappen en revitaliseren van de Helderse haven en ingrijpende infrastructuurprojecten, stuk voor stuk ambitieuze ontwikkelingen die de regio nog duidelijker op de kaart zetten.


Met de resultaten uit de voorbereidingsfase als breed gedragen fundament, wordt 2019 een jaar waarin het stimuleringsprogramma zich meer dan ooit laat zien. In de openbare ruimte, binnen de onderwijssector en op de arbeidsmarkt; daar liggen de grootste uitdagingen waar we als regio in de komende jaren voor staan. Inmiddels is de leefbaarheid in verschillende kernen zichtbaar versterkt en werpt het recreatieve programma van De Kop Werkt! z’n vruchten af. We verwelkomen meer toeristen en dagjesmensen door zichtbaarder te zijn, te vertellen wat er kan en dit vooral ook waar te maken.


Het bouwen aan een toekomstbestendige Kop van Noord-Holland is in ons aller belang. Van huis uit staan ‘Noordkoppers’ voor het hard werken en daar niet te veel over vertellen. We mogen trotser zijn op onze regio. Soms is het goed om aan de buitenwereld te laten zien wat we kunnen en wat we bereiken. Onze regio heeft zich ontwikkeld tot een economisch powerhouse, een rol die de komende jaren - mede dankzij de steun van de Provincie Noord-Holland - alleen maar groeit. En daarbij kunnen we alle beschikbare handen en kennis goed gebruiken. Bruggen bouwen en wegen leggen, doen waar we als regio goed in zijn.'


Jelle Beemsterboer

Voorzitter De Kop Werkt!